Thuis

Deze site is de Thuishaven van de GKv-gemeente van Hardenberg Baalderveld-Zuid.
Wij hebben als gemeente veel van onze God ontvangen, waar we met elkaar blij mee zijn. We hebben elkaar als broers en zussen gekregen in een gemeente met veel inzetbare gaven en talenten. Enthousiast kunnen we aan leuke gemeenteprojecten werken met ruimte voor elkaar en dienstbaar zijn tot eer van God.
Juist ook door verbinding te zoeken en met elkaar in gesprek te gaan en te blijven, leren we elkaar beter kennen en komt er diepgang in onze relatie. Dan raken we verwonderd hoe het mogelijk is dat we één gemeente zijn, ondanks alle verschillen. We mogen als Baalderveld-Zuid zo met elkaar een aantrekkelijke gemeente zijn, die ook in de naaste omgeving het licht van God mag uitstralen.

Als gemeente proberen we te leven vanuit de woorden van Jezus uit Matt. 23. “Jezus antwoordde: De eerste en belangrijkste regel is deze: De Heer is God. Je moet van hem houden met je hele hart, met je hele ziel, en met je hele verstand. Maar de tweede regel is net zo belangrijk: Van de mensen om je heen moet je evenveel houden als van jezelf. Die twee regels zijn de basis van de wet en de andere heilige boeken.”

Dat deze website dat proces ondersteunt en versterkt is de hoop en ons gebed daarbij!
Mocht u zaken missen of tips hebben om de site te verbeteren, schroom niet en laat het ons weten door gebruik te maken van de mail-optie!