Kerkdiensten

De ochtenddiensten worden afwisselend gehouden in Het Morgenlicht of in de Petrakerk, om 9.00 uur of 11.00 uur.

De middagdiensten zijn om 14.30 uur of 16.30 uur in het Morgenlicht, gezamenlijk met de gemeente van Hardenberg Baalderveld-Oost.

Zie onder Agenda voor de precieze locatie en tijden.