Contacten

GKv Baalderveld-Zuid

Adressen kerkgebouwen
‘Het Morgenlicht’, Gramsbergerweg 59, 0523-270261
“Petrakerk”, Witte de Withstraat 18, 0523-262026

Koster “Het Morgenlicht”
A. Altena, Gramsbergerweg 61, 0523-270261
koster@morgenlicht.nl of kijk op www.morgenlicht.nl

Predikant
ds. Rik Meijer, Gramsbergerweg 63, 0523-785873
dcmeijer@gkv.nl

Adres scriba kerkenraad
Petrusa Buit, Eendekroos 20, 7772 MP, 0523- 273302
ppbuit@ziggo.nl

Commissie Bestuurlijke Zaken
Het CBZ is voor alle bestuurlijke zaken, intern en extern eerste aanspreekpunt.
Scriba CBZ: Fam. Feijen
scribacbzbaalderveldzuid@gmail.com

Kerkelijk bureau
Ineke Gringhuis
kbzuid@gmail.com
U kunt hier terecht voor:
– aanvragen heilige doop
– aanvragen huwelijksbevestiging
– aanvragen en afgeven van attestaties
– verhuisberichten binnen de gemeente

Verkoop collectemunten
– Het Morgenlicht zaal 3, iedere vrijdagavond van 19.00 tot 19.45 uur

Diaconie
diaconieBvZ@gmail.com

Redactie van Licht op de gemeente
Jaco Groen / Harry Lennips
lichtopdegemeente@gmail.com

Beamteam Zuid
Dick Bügel
beamteam.zuid@gmail.com

Beheer website en social media
Marieke Bügel-Lok
info@gkvbaalderveld-zuid.nl